Védegylet Egyesület

“Utódaink, földi otthonunk és hazánk jövője iránti aggodalomtól vezetve 2000 márciusában Védegylet néven civil ökopolitikai szervezetet alakítottunk.

Célunk a természeti és kulturális sokféleség megőrzése, a környezetünkért viselt felelősségtudat megerősítése, egy jobb minőségű élet feltételeinek megteremtése Magyarország minden lakója számára. Feladatunknak az ökológiai politika elveinek nyilvános képviseletét tekintjük: a közvélemény tájékoztatását, a döntéshozók meggyőzését, a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletét.

Helyi tagozatokat hozunk létre, támogatjuk az emberhez méltó élet védelmét szolgáló kezdeményezéseket.

“Nem formális szervezet kiépítésére törekszünk, hanem aktív közreműködőket szeretnénk megnyerni sokoldalú tevékenységünkhöz.”

Pozsonyi út 14

1137 Budapest 
Pozsonyi út 14
Telefon06 70 339 0703