UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány

A civil kezdeményezés célja, hogy lehetőséget teremtsen a találkozásra és a dialógusra roma és nem roma fiatalok között.

Az Uccu roma fiatalokból álló önkéntes oktatóstábja elsősorban általános és középiskolásoknak tart interaktív órákat informális oktatási eszközökkel a roma identitás és kultúra témájában. A foglalkozások során arra törekszünk, hogy a diákok minél több információra, és személyes tapasztalatra tegyenek szert a romákkal kapcsolatban és minél nyitottabbá váljanak egymás és a külvilág iránt.

Az Uccu Alapítvány hisz abban, hogy valós tanulás csak párbeszéd segítségével történhet, tapasztalás és aktív részvétel útján.

Korábbi események

Katona József u. 2e

1137 Budapest 
Katona József utca 2e
Telefon+36202418800