Jezsuita Menekültszolgálat

Napjaink népvándorlása és a menekültkrízis mind ez idáig nem tapasztalt kihívásokat támaszt Európa-szerte és Magyarországon. A magyar jezsuiták menekülteket segítő programot kezdtek el előkészíteni júliusban. Ennek alapján indítanak programokat és kezdeményeznek együttműködést a krízishelyzet enyhítésére. A program keretében különösen is feladatunknak látjuk a társadalmi konszenzust erősítő reflexiót és tudatosítást, a konkrét aktuális segítséget és a majdani valós integrációt segítő mentorprogramot.