EgyüttHató Egyesület

A közösség érték!

Hiszünk a közösség erejében, mely célokat ad, együttműködésre sarkall, támaszt és segítséget nyújt tagjainak.

Hisszük, hogy az egymást támogató, alulról épülő szerveződések segítik elő a társadalom fejlődését.

Víziónk egy olyan társadalom, amelyben minden ember egyenlő esélyekkel kezdheti el felnőtt, önálló életét. 

Egyesületünk fiataloknak - társadalmi helyzetüktől függetlenül - közösségi tevékenységekben nyújt részvételi lehetőséget, amelyek kiindulási alapot biztosítanak céljaik megvalóstásához. 

Közhasznú egyesületünk 2010 óta végez ifjúságsegítést a 10-30 év közötti korosztály megszólításával. Programjaink oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztő egyéni és csoportfoglalkozások; többek között a biztonságos internet, aktív állampolgárság, integráció területén. Munkánk során keressük az együttműködés lehetőségét a hazai és nemzetközi szervezetekkel egyaránt.

Célunk, hogy fiatalok számára olyan programokat és szolgáltatásokat szervezzünk, amelyekben nemüktől, etnikai hovatartozásuktól, lelki és fizikai állapotuktól függetlenül hasznosan tölthetik szabadidejüket, miközben támogatást és segítséget kapnak fejlődésükhöz multikulturális szemléletmód közvetítésével.

A multikulturális szemléletmód esetünkben a kulturális értékegyenlőség képviseletét jelenti.

Önkénteseink, programjaink során a résztvevők társadalmi, gazdasági integrációját a kulturális sokszínűség elfogadásával együtt támogatja, ösztönözve a fiatalokat arra, hogy a társas kapcsolataikban a megértés, tolerancia, és az empátia legyen az egymáshoz közeledés alapja.

Eddig megvalósított programjainkba több mint 200 fiatalt vontunk be, és legalább ugyan ennyi hazai és külföldi civil, ifjúsági szervezettel, gyermekjóléti és közoktatási intézménnyel kerültünk szoros kapcsolatba. Programjaink számos internetes fórumon és médiában megjelentek.

Klauzál utca 4

1046 Budapest 
Klauzál utca 4
Telefon+36-30-874-3304, +36-30-737-0173, +36-30-538-1988